Holistični pristop k upravljanju poslovnih odnosov

...

vpogled v trenutno poslovno situacijo

Na osnovi vpogleda v trenutno poslovno situacijo pripravimo
priporočila za razvoj in upravljanje sodelovalnih poslovnih odnosov.
 •   analiza obstoječih odnosov s poslovnimi partnerji ali člani mrež
 •   analiza obstoječe poslovne problematike, razvojne strategije in projektov
 •   priporočila za izboljšanje in/ali širitev poslovnih partnerstev in mrež
 •   predlog morebitnih novih in inovativnih sodelovalnih poslovnih modelov
 •   priporočila za načrtno izgrajevanje kolektivne inteligence
 •   priporočila za izboljšanje upravljanja poslovnih odnosov v skladu z ISO 44001 standardom

razvoj sodelovalnih poslovnih modelov

Prenova obstoječega sistema upravljanja poslovnih odnosov ter
razvoj novih partnerstev, poslovnih modelov, procesov in orodij.
 •   interno usposabljanje in mentorstvo ključnih kadrov
 •   prenova obstoječih ali izdelava novih partnerskih strategij in poslovnih modelov
 •   prenova ali izdelava organizacijskih in drugih podlag za upravljanje poslovnih odnosov
 •   iskanje partnerjev, dogovori s potencialnimi partnerji ter končna izbira partnerjev
 •   razvoj in/ali uvedba uporabe sodobnih sodelovalnih orodij
 •   priprava podlag za pridobitev mednarodnega standarda ISO 44001

upravljanje in negovanje poslovnih odnosov

Priporočamo transparentnost, hitro odzivnost ter
periodično preverjanje dodane vrednosti za vse vpletene partnerje.
 •   zagotavljanje informiranja, komunikacije ter izmenjave problematike in novih pobud
 •   periodično spremljanje in preverjanje dodane vrednosti za vse vpletene partnerje
 •   spremljanje trendov, iskanje novih priložnosti in posodabljanje obstoječe strategije
 •   uvajanje novih priložnosti, novih partnerstev in poslovnih modelov
 •   zagotavljanje prepoznavnosti partnerstva v splošni in strokovni javnosti
 •   prevzem vodenja oz. upravljanja partnerskih in/ali članskih mrežnih sistemov

Iz našega dnevnika

Na tej spletni strani objavljamo prispevke, povezane s tematiko sodelovalnih in partnerskih poslovnih modelov.
Nekateri prispevki so bili že predhodno objavljeni na našem centralnem strokovnem poslovno-razvojnem portalu "WOTRA Fokus - Razvojni Navigator", kjer se dotikamo tudi drugih aktualnih poslovnih tem.

Kontaktni podatki