Napisala Irena Rezec  |  16. oktober 2016

 

 

Podjetja se dnevno srečujejo s problematiko ali z iskanjem ustreznih poti za dosego svojih ciljev, strategij, vizij. Sodelovalni poslovni modeli so sigurno ena od strategij, ki se lahko uporabi v različnih primerih za različne namene. Običajno pa podjetje tega vedenja oz. znanja o ustrezni primerni obliki povezovanja ali kasneje izvedbi, nima. Vladne podpore se običajno nanašajo bodisi na grozde ali tehnološke platforme, druge oblike praktično niso promovirane. To je sicer v določenih primerih primerno, s stališča svetovalcev in podjetij pa je to hkrati tudi “past”, saj se predvsem mala in srednje-velika podjetja ne odločajo hkrati ali pa samo tudi za druge oblike oz. vrste povezovanja, ki so morda za njihov lasten primer še celo bolj primerne. Po mojem prepričanju, primerna oblika ali morda več oblik povezovanja hkrati, kot tudi temu primeren management še kako resno vpliva na razvoj ali celo konkurenčnost posameznega podjeta oz. skupino povezanih podjetij.

 

 

Kontaktni podatki