Napisala Irena Rezec | 27. oktober 2017

 

Nedavno je bil sprejet standard ISO 44001:2017 z naslovom Collaborative business relationship management systems - Requirements and framework oz. v slovenskem jeziku Sistemi za upravljanje sodelovalnih poslovnih odnosov - Zahteve in okvir, ki se nanaša na poslovna partnerstva in sodelovalne oblike poslovanja, ki so še kako pomembna v sodobnem poslovanju.

 

Posameznih formalnih in neformalnih oblik poslovnih partnerstev in sodelovalnih poslovnih modelov je veliko, njihovo upravljanje pa za podjetja kot tudi druge organizacije postaja zelo kompleksno.

 

V Sloveniji se podjetja še ne zavedajo pomena dobrega načrtovanja in upravljanja s partnerstvi, v tujini pa to predstavlja poleg tehnoloških inovacij glavni konkurenčni dejavnik, ki posega v primeru novih sodelovalnih poslovnih modelov tudi v inovacije v storitvah (npr. v organizacijske, upravljalske in druge poslovno-storitvene inovacije). V marcu sprejet mednarodni standard je dobrodošel, saj uradno daje izredno velik pomen sodelovalnim poslovnim oblikam za konkurenčnost podjetij.

Standard je uporaben:

 

  •  v vseh podjetjih, vseh sektorjev in velikosti v različnih fazah razvoja ter na vseh poslovnih področjih. Odvisno od namena partnerstva (npr. internacionalizacija, nakup surovin, odnosi s podizvajalci, odnosi s prodajno mrežo, pridobivanje sredstev/investitorji idr.) so poslovna partnerstva bolj ali manj kompleksna in upravljanje z njimi bolj ali manj zahtevno;
  •  v javnem sektorju večjih sistemov (npr. železnice), v primerih javno-zasebnega partnerstva in drugih primerih;
  •  v združenjih, poslovnih mrežah, zadrugah in drugih organizacijah, katerim je sodelovanje in povezovanje pomembno za njihovo rast.

 

V okviru podjetja WOTRA smo aktivni na tem področju že vrsto let, kjer spremljamo razvoj standarda že od vsega začetka (BSI 11000 - nacionalni standard Združenega kraljestva kot predhodnica mednarodnega standarda ISO 44001). S tematiko povezovanja in sodelovanja in sorodnimi temami smo aktivni na domačih in mednarodnih konferencah ter preko predavanj in svetovanj v Sloveniji in tujini. Posamezni prispevki s konferenc so dosegljivi na tej spletni strani, za dodatna vprašanja pa smo vedno na voljo preko kontaktnih naslovov, razvidnih iz te spletne strani ali preko obrazca "Poizvedba".

 

 

Kontaktni podatki